Barcelona declara l’emergència climàtica

Davant la situació greu i urgent que viu la ciutat Barcelona incrementa l’ambició per aconseguir reduir el 50% de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle al 2030 respecte als valors de l’any 1992 » L’Ajuntament de Barcelona invertirà un total de 563 milions d’euros fins al 2025 per desenvolupar un centenar de mesures i aconseguir una reducció de 2 milions de tones d’emissions de CO2 al 2030 » La declaració traça les mesures necessàries per reduir l’ús del transport en vehicle privat, millorar el transport públic a nivell metropolità i prioritzar l’espai urbà i la mobilitat dels vianants. » Pel que fa al model urbà de la ciutat, destaca la transformació de 15 km de carrers en eixos verds, millorar les condicions ambientals i de seguretat a l’entorn de 200 centres escolars i protegir el verd i la biodiversitat amb 40 hectàrees de verd públic » Protegir la salut de les persones és un objectiu bàsic amb mesures com activar 100 equipaments municipals per actuar com a refugis climàtics en cas d’emergència per clima extrem o modificar els hàbits de consum de la ciutadania

Amb una inversió de 563,3 milions d’euros en emergència climàtica, l’Ajuntament de Barcelona s’encamina per reduir fins a 2 milions de tones de CO2 l’any 2030, amb un projecte ambiciós per revertir els efectes dels gasos amb efecte d’hivernacle i els contaminants a l’aire que la ciutadania respira diàriament. Per a l’execució d’aquestes mesures s’han traçat uns àmbits estratègics i prioritaris d’actuació des d’ara fins al 2030, que són clau per aconseguir reduir el 80% de les emissions:  Reducció del trànsit i Zona de Baixes Emissions, reducció de 550.000 tones de CO2  Nou model d’eficiència energètica residencial i d’edificis, reducció de 450.000 tones de CO2  Generació i foment de les energia renovable, reducció de 200.000 tones de CO2  Reducció de les emissions de grans infraestructures, Port i Aeroport, 178.000 tones de CO2  Augmentar la recollida selectiva de residus a través de la implementació de sistemes individualitzats de recollida de residus a nivell domèstic i comercial, reducció de 153.000 tones de CO2

Les ciutats són grans consumidores de recursos i energia i generen el 70% de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle. És per aquest motiu que avui es fan imprescindibles mesures urgents, contundents i efectives per assolir l’acord de no superar l’1,5 graus de temperatura mitjana global a la Terra marcat a París. L’emergència climàtica és un problema global compartit per tota la comunitat científica que a Barcelona es concreta:  Durant el període 1992-2015 s’estimen 3.700 morts atribuïbles a la calor extrema, en general en persones grans i fràgils.  Disminució de la pluja acumulada a la ciutat entre un 14% i un 26% fins a finals de segle.  Pèrdua d’entre un 30% i un 46% de superfície útil de sorra a la majoria de platges de la ciutat.  Augment del risc d’incendi a Collserola i pèrdua de la biodiversitat.  Afectació important en infraestructures crítiques.

Barcelona és una ciutat compacta, condicionada pels límits naturals de la serra de Collserola, el mar i els rius Besòs i Llobregat, amb una densitat residencial elevada, amb dèficit d’espais verds i una mobilitat que depèn en excés del vehicle motoritzat. Per tant, en tots els processos de transformació i gestió de l’espai públic s’integra ja la variable d’emergència climàtica.  Fer un salt d’escala en el programa Superilles i transformar 15 quilòmetres de carrers en eixos verds fins al 2024.  Incrementar 40 hectàrees de verd urbà públic prioritzant les zones que tenen més dèficit per aconseguir una distribució equilibrada al territori.  Crear 10 nodes de biodiversitat i reserves de natura com a part essencial de la infraestructura verda urbana.  Actuacions fins al 2023 en 200 centres educatius per millorar la qualitat ambiental i el confort de l’espai públic i la seguretat dels nens i les nenes.

 Fer més espais per a vianants i de millor qualitat, millorar la mobilitat vertical (escales mecàniques i ascensors) i incrementar el nombre de carrers pacificat amb la voluntat de prioritzar l’ús de l’espai públic per part dels veïns i veïnes de la ciutat.  Posar en servei les actuacions de metro del Pla Director d’Infraestructures que són clau per a la millora de la mobilitat en transport públic: tram central de l’L9, connexió de l’L4 a la Sagrera i la connexió de l’L3 a la Trinitat Vella.  Fer un pas endavant per millorar el transport públic a nivell metropolità: millora de l’oferta d’autobús metropolità i desenvolupament de les inversions en Rodalies i Regionals, així com accelerar les obres de finalització de la Sagrera.  Estendre l’estratègia d’aparcaments i d’estacionament regulat a tota la ciutat.  Impulsar espais dedicats a la distribució de mercaderies per incrementar l’eficiència i introduir mesures de fiscalitat verda per tal de gravar l’activitat de distribució de mercaderies de les grans plataformes tecnològiques.  Instar a les grans infraestructures de la ciutat a incorporar les mesures necessàries per reduir les emissions i fer els estudis necessaris per executar-los.

La producció d’aliments és responsable d’entre un quart i un terç de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle d’arreu del món. Barcelona és en aquest sentit clarament consumidora: es consumeixen 650 quilos d’aliments per habitant a l’any, però només entre el 10% i el 15% són de producció local. A més, els experts coincideixen en que una dieta sana és clau per reduir els índex d’obesitat i els riscos de malalties greus en l’edat adulta.  Implantar i promoure dietes més saludables i baixes en carboni a les escoles i tots els menjadors municipals el 2021 amb productes de temporada, proximitat i ecològics. Reduir el consum de proteïna animal (sobretot carn vermella) i prioritzar la carn de ramaderia extensiva i ecològica.  Obrir un mercat majorista d’aliments frescos ecològics l’any 2021 a Mercabarna que potenciï la venda de producció ecològica i de proximitat i que impulsi la participació de productors ecològics locals.  Obrir el 2021 un centre de reaprofitament alimentari a Mercabarna.

Una de les conseqüències de la crisi climàtica és el canvi en els cicles de l’aigua: més pluges intenses, desbordaments de la xarxa de clavegueram per l’elevat grau d’impermeabilització de la ciutat, abocaments puntuals d’aigua sense tractar al mar i l’increment del nivell del mar que pot produir una pèrdua de part de les platges de la ciutat. Davant l’emergència, a més, es preveu una manca de recursos híbrids a les zones mediterrànies.  Assolir el consum de 100 litres d’aigua al dia per habitant de consum domèstic mitjançant mesures d’estalvi, campanyes ciutadanes i actuacions als equipaments públics grans consumidors d’aigua.  Executar les actuacions necessàries en col·lectors i dipòsits d’aigües pluvials com el col·lector del Paral·lel, el de l’avinguda Diagonal i el dipòsit d’aigües pluvials de la Rambla Prim. A més, treballar per augmentar la capacitat del clavegueram per reduir riscos d’inundacions i abocaments a les platges en episodis de pluges intenses.  Definir i executar estratègies de protecció de les platges de la ciutat i treballar per continuar la renaturalització de les lleres dels rius Llobregat i Besòs i augmentar-ne la qualitat de l’aigua.

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: